Acta Clinica


Kwartalnik Rady Naukowej Fundacji Multis Multum
Quaterly of Scientific Board of Multis Multum Foundation
 

 


Dostępne numery (pełny tekst PDF):
Available issues (full text PDF):

Tom 1, Numer 1 - Marzec 2001
Volume 1, Issue 1 - March 2001

Tom 1, Numer 2 - Czerwiec 2001
Volume 1, Issue 2 - June 2001

Tom 1, Numer 3 - Wrzesień 2001
Volume 1, Issue 3 - September 2001

Tom 1, Numer 4 - Grudzień 2001
Volume 1, Issue 4 - December 2001

Tom 2, Numer 1 - Wiosna 2002
Volume 2, Issue 1 - Spring 2002

Tom 2, Numer 2 - Lato 2002
Volume 2, Issue 2 - Summer 2002

Tom 2, Numer 2 - Jesień 2002
Volume 2, Issue 3 - Autumn 2002

Zapytania i uwagi prosimy kierować do:
Queries and comments to:

Fundacja Multis Multum
02-697 Warszawa
ul. Modzelewskiego 27
tel./fax +48 (22) 853 13 85
e-mail: acta.clinica@kana.com.pl

 

Fotoskład i druk:AULA