Acta Clinica - marzec 2001

Acta Clinica


Tom 1, Numer 1, Marzec 2001
Volume 1, Issue 1, March 2001

Strona
Page
Od redakcji
Editorial
4
Artur Dziak
Zespół przedwczesnego zużywania i zużycia chrząstki stawowej.
Preciocius wear out syndrome of the articular cartilage
5
Bogdan Ciszek
Morfologia i funkcja chrząstki stawowej.
Morphology and function of the articular cartilage.
10
Jacek Malejczyk
Budowa i immunologia tkanki chrzęstnej.
Histology and immunology of the articular cartilage.
15
Anna Filipowicz-Sosnowska
Koksyby - postęp w leczeniu bólu i zapalenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Coxibs. Progress in the treatment of pain and inflammation in osteoarthritis.
23
Lars Peterson
Treatment ot articular injuries in the knee with transplantation of autologus chondrocytes - long term follow-up and long term durability.
29
Zbigniew Czyrny
Dignostyka obrazowa chrząstki stawowej.
Diagnostic imaging of the hyaline cartilage.
33
Andrzej Mioduszewski
Wczesne wyniki leczenia ubytków tkanki chrzęstnej metodą mikrozłamań.
Early results of microfracture procedure in cartilage defects.
45
Grzegorz Adamczyk, Łukasz Antolak, Tomasz Skrok, Robert Śmigielski
Wczesne wyniki leczenia ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego za pomocą autogennych przeszczepów chrzęstno-kostnych sposobem OATS.
Early results of treatment of defects of the knee joint articular cartilage by means of autogenous osteochondral transplants using OATS.
54
Robert Śmigielski
Leczenie dużych ubytków chrząstki w obrębie kości udowej i stawu rzepkowo-udowego przeszczepami płatów okostnowych i komórek szpiku.
Treatment of big cartilage defects in femoropatellar joint and the on the femoral condyle using periosteal flap and marrow cells transplantation.
69
Renata Jopek, Jacek Grabowski
Rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych na chrząstce stawowej.
Rehabilitation after surgical treatment of cortilage lesions.
76
Robert Śmigielski
Pokrycie ubytku chrząstki głowy kości ramennej przeszczepem chrzęstno-kostnym z kolana.
Osteochodral autograft transplantation from the knee to the shoulder in IV chondromalcia of the humeral head.
84
   
Biuletyn Acta Clinica
Calendar of events
91
Instrukcje dla autorów
Instructions to authors.
97

Strony dodatkowe:
Extra pages: