Acta Clinica


Tom 1, Numer 2, Czerwiec 2001
Volume 1, Issue 2, June 2001

Strona
Page
Artur Dziak
Urazy i uszkodzenia sportowe.
Sport injuries - their prevention and treatment.
105
Agnieszka Andrzejczak, Aleksandra Kowalczyk, Rafał Nosek, Bogdan Ciszek, Urszula Wojda-Gradowska, Małgorzata Brzozowska
Unaczynienie splotu ramiennego - doniesienie wstępne.
Brachial plexus vascularization - a preliminary study.
111
Mirosław Kulewicz
Osteogeneza dystrakcyjna w chirurgii ortognatycznej.
Distraction osteogenesis in orthognathic surgery.
117
Andrzej Mioduszewski, Robert Śmigielski, Robert Świerczyński, Grzegorz Adamczyk
Morfologia powierzchni chrzęstnej kłykcia przyśrodkowego kości udowej u pacjentów po całkowitym lub prawie całkowitym usunięciu łąkotki przyśrodkowej.
The Medial Femoral Condyle (MFC) cartilage surface morphology in patients after total or subtotal medial meniscectomy.
129
Andrzej Mioduszewski, Robert Śmigielski, Robert Świerczyński, Grzegorz Adamczyk
Osteotomia medializująca guzowatości kości piszczelowej u pacjentów z boczną niestabilnością rzepki.
Tibial tubercle osteotomy in patients with lateral patella instability.
133
Grzegorz Adamczyk, Łukasz Antolak, Tomasz Skrok, Robert Śmigielski
Uszkodzenia chrząstki stawów kolanowych stwierdzane w czasie artroskopii stawów kolanowych u chorych z ostrymi i zastarzałymi uszkodzeniami więzadła krzyżowego przedniego - na podstawie zapisów video 144 operacji.
Chondral lesions accompanying to acute and persistent tears of anterior cruciate ligament of knee joint, based on video data made during 144 operations.
138
Robert Świerczyński, Robert Śmigielski, Andrzej Mioduszewski
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego i strzałkowo-piętowego stawu skokowego przy użyciu fragmentu ipsilateralnego ścięgna mięśnia podeszwowego.
Reconstriction of the lateral ligaments of the ankle joint using ipsilateral plantaris tendon autograft.
145
Robert Świerczyński, Robert Śmigielski, Andrzej Mioduszewski
Uszkodzenia ścięgna piętowego leczone operacyjnie z programem rehabilitacji bez unieruchomienia gipsowego - wczesne wyniki 12 przypadków.
Achilles tendon ruptures operatively repaired with early range of motion and functional rehabilitation - early results of 12 cases.
152
Marta Milewska, Jacek Mańka
Propozycja programu usprawnienia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego z użyciem autoprzeszczepu ścięgna mięśnia prostego uda.
Proposal of rehabilitation program after posterior cruciate ligament reconstruction using the autogenic rectus femoris tendom graft.
161
   
Biuletyn Acta Clinica
Calendar of events
178
Staże i praktyki
Intership and practical placement opportunities
179
181
Instrukcje dla autorów
Instructions to authors.
183
186

Strony dodatkowe:
Extra pages: