Acta Clinica


Tom 1, Numer 3, Wrzesień 2001
Volume 1, Issue 3, September 2001

Strona
Page
Artur Dziak
Współczesne poglądy na leczenie i rehabilitację stawów kolanowych z patologią łąkotkową.
Treatment and rehabilitation of the knee with meniscus lesions.
193
Robert Śmigielski, Robert Świerczyński,Bartłomiej Kordasiewicz
Alloprzeszczep mrożony łąkotki przyśrodkowej i bocznej - doniesienie wstępne
Allograft meniscal transplantation in two cases of meniscal deficient knees -- early observations
199
Anna Kostera-Pruszczyk (komentarz: Grzegorz Adamczyk)
Metoda krótkich segmentów w diagnostyce miejscowych uszkodzeń nerwów
Inching technique in electrodiagnosis of focal peripheral nerve lesions (with comment by Grzegorz Adamczyk.
215
Edyta Biernat-Kałuża
Reaktywne zapalenie stawów jako interdyscyplinarny problem medyczny.
Reactive arthritis as an interdisciplinary medical problem.
222
Jacek Mańka, Marta Milewska
Otwarte i zamknięte łańcuchy kinematyczne.
Open and Closed Kinetic Chain.
231
Robert Świerczyński, Robert Śmigielski,Bartłomiej Kordasiewicz
Ubytek chrząstki IV° na powierzchni bloczka kości skokowej leczony przeszczepem chrzęstno-kostnym (OATS) z kolana i mikrozłamaniami - opis przypadku.
Deep chondral surface defect of the talar dome treated with an osteochondral autograft knee - ankle and microfracture. Case report.
238
Grzegorz Adamczyk
I Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Ortopedycznych - sprawozdanie z uczestnictwa.
250
   
Biuletyn Acta Clinica
Calendar of events
252
Staże i praktyki
Intership and practical placement opportunities
255
257
Instrukcje dla autorów
Instructions to authors.
259
262

Strony dodatkowe:
Extra pages: