Acta Clinica


Tom 1, Numer 4, Grudzień 2001
Volume 1, Issue 4, December 2001

Strona
Page
Artur Dziak
Uszkodzenia więzadeł krzyżowych.
Cruciate ligament lesions.
269
Youry M. Kisielewski, Bogdan Ciszek
Rozwój filogenetyczny i ontogenetyczny oraz rola więzadeł krzyżowych kolana.
Phylogenetic, ontogenetic development and function of the cruciate ligaments of the knee.
275
Bogdan Ciszek, Youry M. Kisielewski
Morfologia więzadeł krzyżowych.
Morphology of the cruciate ligaments of the knee joint.
278
Artur Pasierbiński
Biomechanika więzadeł krzyżowych.
Biomechanics of the cruciate ligaments.
284
Grzegorz Adamczyk
Diagnostyka kliniczna uszkodzeń więzadeł krzyżowych.
Clinical examination of crucial ligaments lesions.
294
Jan Świątkowski
Badanie radiologiczne w uszkodzeniach więzadeł krzyżowych stawu kolanowego.
Radiological evaluation in lesions of knee joint cruciate ligaments .
307
Zbigniew Czyrny
Możliwości ultrasonografii w diagnostyce uszkodzeń więzadeł krzyżowych.
Capability of US in diagnostics of cruciate ligaments.
316
Beata Ciszkowska-Łysoń
Anatomia więzadeł krzyżowych w badaniu NMR.
Magnetic Resonance Imaging - he anatomy of cruciate ligaments.
321
Zbigniew Czyrny
Diagnostyka uszkodzeń więzadeł krzyżowych w badaniu MRI.
MRI diagnostics of cruciate ligaments.
331
Zbigniew Czyrny
Zmiany towarzyszące uszkodzeniom więzadeł krzyżowych w obrazie NMR.
MRI evaluation of lesions associated to ACL tears.
340
Urszula Zdanowicz
Estetyczna blizna cz. I.
Aeasthetic scar part I.
347
   
Biuletyn Acta Clinica
Calendar of events
356
II Konferencja Naukowa: Uszkodzenia wiązadeł krzyżowych - patomechanizmy, diagnostyka, gojenie i przebudowa.
IInd Confernce: Injuries of Cruciate Ligaments - Diagnostics, Healing and Remodeling
361
363
Staże i praktyki
Intership and practical placement opportunities
364
366
Instrukcje dla autorów
Instructions to authors.
368
371

Strony dodatkowe:
Extra pages: