Acta Clinica


Tom 2, Numer 1, Wiosna 2002
Volume 2, Issue 1, Spring 2002

Strona
Page
Artur Dziak
Leczenie zdestabilizowanego kolana
Treatment of knee ligament injuries.
5
Bogdan Ciszek
Morfologia przeszczepów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana..
Morphology of the grafts for cruciate ligaments reconstruction.
8
Grzegorz Adamczyk
Kolano bez więzadła krzyżowego przedniego.
ACL - deficient knee.
11
Andrzej Mioduszewski
Strategia postępowania w uszkodzeniach więzadeł krzyżowych.
The cruciate ligaments treatment strategy.
17
Marek Jędrysik, Henryk Noga, Jacek Żerebiec
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem pasma centralnego więzadła rzepki.
Reconstruction of the anterior cruciate ligament with the central third of the patellar ligament.
26
Robert Śmigielski, Piotr Chomicki-Bindas
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.
Anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendon.
33
H.H. Paessler
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction using hamstrings in press-fit technique without hardware.
40
H.H. Paessler, D.S. Mastrokalos, E.K. Motsis
New techniques for anterior cruciate ligament revision surgery.
48
Grzegorz Adamczyk
Uszkodzenia więzadła krzyżowego tylnego i jego leczenie.
Posterior cruciate ligament injuries and its treatment.
62
Andrzej Wit, Michał Mirowski
Biomechaniczna ocena własności dynamicznych mięśni stawu kolanowego.
77
Artur Pasierbiński, Aneta Jarząbek
Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction.
86
Freddie H. Fu, M.D., Volker Musahl, M.D
The Future of Knee Ligament Surgery.
86
   
Biuletyn Acta Clinica
Calendar of events
111
Staże i praktyki
Intership and practical placement opportunities
115
117
Instrukcje dla autorów
Instructions to authors.
119
122

Strony dodatkowe:
Extra pages: