Acta Clinica


Tom 2, Numer 2, Lato 2002
Volume 2, Issue 2, Summer 2002

Strona
Page
Artur Dziak
Dysfunkcje stawów kończyn
Dysfunction of the joints
129
Łukasz Luboiński
Ocena radiologiczna nadgarstka
Radiological Imaging of the Wrist
137
Robert Śmigielski, Andrzej Mioduszewski
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego uszypułowanym dystalnie ścięgnem mięśnia smukłego
Reconstruction of the medial collateral ligament using musculus gracilis tendon
146
Edyta Biernat-Kałuża
Farmakoterapia reaktywnego zapalenia stawów
Pharmacotherapy of reactive arthritis
151
Maciej Wąs, Piotr Pyka
Zespolenia śródszpikowe kości ramiennej i piszczelowej przy użyciu gwoździ Marchetti-Vicenzi. Wyniki własne
Intramedullary Marchetti-Vicenzi nailing of the humerus and the tibia. Own results
159
Mirosław Kulewicz
Wzrost i rozwój twarzoczaszki
Craniofacial growth and development
168
Urszula Zdanowicz
Estetyczna blizna - cz. II
Aesthetic scar - part II
179
Robert Śmigielski
Sprawozdanie z Konferencji w Toronto
188
Grzegorz Adamczyk
Sprawozdanie z Sympozjum w Heidelbergu
190
Recenzje 192
Staże i praktyki
Intership and practical placement opportunities
201
203
Konkurs na stanowisko asystenta 205
Instukcje dla Autorów
Instruction to Authors
206
209

Strony dodatkowe:
Extra pages: