Archiwum Ovid Biomedical Collections

W systemie OvidNET dostępne jest wyłącznie archiwum baz Ovid Biomedical Collections: Core, II i III. z lat 1993-2004.

Z archiwum mogą korzystać jedynie: Collegium Medicum Uniw. Jagieloński (Kraków), Collegium Medicum Uniw. M.Kopernika (Bydgoszcz), Politechnika Gdańska, Uniw. Medyczny w Lublinie, Uniw. Medyczny we Wrocławiu, Uniw. Warszawski i Warszawski Uniw. Medyczny. Więcej informacji ...

Aby zalogować się:
Wpisz swoje ID i hasło
Naciśnij "Start Ovid"

ID:   
hasło:   
  
Szybki dostęp (w oparciu o IP)
CM UJ w Krakowie,
CM UMK w Bydgoszczy,
Uniw. Med. w Lublinie,
Uniw. Med. we Wrocławiu,
Warszawski Uniw. Med.,
Politechnika Gdańska,
Biblioteka UW, W.Fizyki UW.

Baza MEDLINE (w wersji PubMED) jest dostępna dla wszystkich
na stronie National Library of Medicine NIH.


Zapytania i uwagi do: Zespół BWN.
Ostatnia zmiana 02-10-2019 15:51