Grzegorz Bakalarski
ICM UW
grzesb@icm.edu.pl
tel. (0-22) 87 49 100

Kilka uwag na temat
określania rocznej liczby cytowań publikacji
przy pomocy systemu Web of Science
w wersji 4.x.

i. Wstęp.

 • Prolog.

  Niniejszy dokument opisuje sposób wyznaczania liczby cytowań danej publikacji w zadanym roku kalendarzowym w oparciu o system Web of Science. Jest on uzupełnieniem oryginalnej (firmowej) dokumentacji. Przed przeczytaniem poniższych informacji zachęcam do zapoznania się także z Cited Reference Searching: An Introduction.
   

  Przyczyną powstania tego dokumantu jest szereg pytań, zadawanych przez użytkowników systemu oraz próba wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości. Samo zagadnienie cytowalności jest skomplikowane (patrz np. artykuły: Prof. A. K. Wróblewskiego w "Sprawach Nauki" lub Prof. I. Marszakowej-Szajkiewicz w "Forum Akademickim") i wymaga znajomości kryteriów stosowanych przez wydawców. Zawiłościami interpretacji uzyskanych danych zajmuje się obszerny dział teorii informacji naukowej.
   

  Dokument ten nie jest ani wytyczną Komitetu Badań Naukowych ani oficjalnym stanowiskiem ICM UW. Jest natomiast wynikającą z 3-letniego doświadczenia próbą opisania krok po kroku trybu pracy z systemem Web of Science. Podany prosty przykład służy uwypukleniu pojawiających się trudności i najczęściej popełnianych błędów.
   

  Wszelkie komentarze i uwagi są mile widziane. Istnieje także możliwość umieszczenia na naszym serwerze innych dokumentów autorskich (w HTML), dotyczących używania systemu Web of Science.
   

 • Nawigacja.

  Poruszanie się po dokumencie ułatwiają następujace odnośniki:
   

  - oznacza powrót na początek dokumentu
   
  - oznacza powrót na poprzednią stronę
   
  - oznacza przejście na następną stronę
   
  - oznacza przejście do spisu treści