1. Wprowadzenie.

W ICM UW w systemie Web of Science dostępna jest baza Science Citation Index - Expanded. Baza ta obejmuje zakres czasowy od 1996 roku (włącznie) do chwili obecnej. Aktualizacja bazy następuje co tydzień - zwykle pod koniec tygodnia (w nocy z czwartku na piątek lub w nocy z piątku na sobotę).

SCI-Ex jest rozszerzoną wersją bazy SCI on CD with Abstracts i indeksuje ponad 5700 czasopism z ponad 150 dziedzin naukowych (od matematyki, fizyki, chemii, przez biologię, ekologię, nauki rolnicze i medycynę kliniczną do nauk politechnicznych). Lista czasopism zmienia się dynamicznie w oparciu o algorytm istotności dla danej dziedziny określany m.in. na podstawie zawartości merytorycznej, jakości wydawniczej, charakteru międzynarodowego ("zasięgu") czasopisma oraz cytowalności (stosunku liczby cytowań do liczby artykułów publikowanych w danym czasopiśmie (zobacz tutaj).

Baza ta składa się z dwóch wzajemnie powiązanych części: bazy publikacji (General Search) oraz z bazy cytowań (Cited Ref Search). Baza publikacji zawiera informacje dotyczące wszystkich publikacji, które ukazały się w czasopismach objętych bazą. Tam gdzie są dostępne, rekord zawiera autorskie abstrakty i słowa kluczowe. Ponadto są też tzw. Keywords Plus (są to słowa lub wyrażenia najczęściej powtarzające się w tytułach cytowanych publikacji). Rekord bazy zawiera także, oprócz tytułu, autorów i czasopisma, adresy autorów, nazwę wydawnictwa, typ dokumentu, język oryginału, ISSN i numer IDS (numer artykułu potrzebny do zamówienia jego kopii w ISI).